Reglement “De Sardinnekes”  2019

 

 

Art. 1         De lidkaarten worden ingedeeld in vijf categorieën:

                  1) Nieuwe leden                  

                   Lidgeld   60,00 euro - Verzekering inbegrepen

                  2) Leden welke voor het criterium vissen      

                    Lidgeld   50,00 euro - Verzekering inbegrepen

                   3) Ereleden - Alle overige vissende leden

                     Lidgeld   50,00 euro - Verzekering inbegrepen

                    4) Vrouwen                  

                     Lidgeld   30,00 euro - Verzekering inbegrepen           

                     5) Jeugdleden (van 12 tot 16 jaar )  

                     Lidgeld   30,00 euro - Verzekering inbegrepen

Kinderen tot 12 jaar mogen gratis vissen buiten de wedstrijd uren, maar moeten wel vergezeld zijn door ouders of grootouders welke wel lid zijn. De bestuursleden kunnen steeds uw lidkaart opvragen voor controle. Vanaf 16 jaar worden de leden als volwaardig lid beschouwd en dus moet het volledige lidgeld betaald worden. = 50,00 euro.

Het lidgeld van alle  actieve leden  moet betaald zijn voor 1 JANUARI 2019.   

Er word dit jaar voor alle wedstrijden 1 € bijdrage gevraagd die volledig besteed wordt voor het zetten van vis.        

Art. 2         Alle wedstrijden worden gevist met één vaste hengel van max.10 m. lengte. De totale lengte van de stok + lijn mag de 15meter niet overschrijden. Men is verplicht een kenmerk met witte kleefband aan te brengen op deze afstand. Het is verboden voorbij het kenmerk op de stok te vissen, ook als men met één of meerdere stukken minder vist. Schuiflood en Rek toegelaten. Rek moet zo afgesteld zijn dat men geen andere vissers kan/mag hinderen. Alle werphengels zijn verboden zonder uitdrukkelijke toestemming van het bestuur.

Art. 3       Voor club en O en W wedstrijden. Voeder max 2 kg nat. Max. 1,5liter casters of maden . (Verdeling te kiezen).  Max.300 gr, mais of granen   Max.600 gr. korrel. 

Voor koppelwedstrijden: Voeder max.3kg nat. Max 2 l maden of casters  (Verdeling vrij te kiezen)  Max. 600gr mais of granen Max.600gr korrel.

Trio wedstrijd: Voeder max. 3kg nat, 3l maden of casters(Verdeling vrij te kiezen).  Max 600gr mais of granen.Max.900gr korrel.      

Vrije avondwedstrijden: Voeder Max.2kg nat. Max 1l maden of casters (Verdeling vrij te kiezen) Max. 300gr mais of granen. Max. 300gr korrel.   

Bij de  50+wedstrijden  is geen voeder toegestaan. 50+ wedstrijden enkel voor leden. 1l maden of casters(verdeling vrij te kiezen)Max.300gr mais of granen. Max 600gr korrel.

50+ vrije koppelwedstrijden. Max 2l maden of casters(verdeling vrij te kiezen)Max 600gr mais of granen. Max 600gr korrel.

De korrel word  in een doos van de club aangekocht er mag niets aan toegevoegd worden en moet ten alle tijden in de doos blijven ,de afgeleverde korrel mag maar voor een wedstrijd gebruikt worden. Pangani:Verboden om bij te voederen.

Gekapte pieren als voeder, vers de vase ,tubifex en bessen of afgeleide producten hiervan zijn verboden. Het voeder dient bij controle aangeboden te worden in een plastiek zak. Het aas aan de haak is vrij. Er mag slechts eenmaal gevoederd worden bij het begin van de wedstrijd. Daarna enkel nog bijvoederen zonder kleefmiddelen. Alle aas en voeder moet 30 minuten voor de aanvang van de wedstrijd op de plaats aanwezig zijn, er mag niets bijgehaald of verwisseld worden tijdens de wedstrijd. Toevoeging van casters , maden en mais gebeurd na controle.

Laat het gezonde verstand overheersen: gebruik geen schadelijke(giftige) producten in het voeder!!!

 Art. 4         Op regelmatige tijdstippen zullen controles op het visvoeder en op de lengte van de lijn uitgevoerd worden. De leden zijn verplicht hun volledig medewerking te verlenen bij deze controles. Verder kunnen leden van het bestuur op ieder moment iemand controleren zonder hierover verantwoording af te leggen. Wij rekenen op Uw sportiviteit.

Art. 5         Het gewicht in de leefnetten is beperkt tot 20 kg. Het gewicht boven 20 kg. zal afgetrokken worden van de 20 kg. (vb. 21 kg in net wordt 19 kg.). Bij overschrijden van 25 kg. wordt gewicht nul.

                  Minimum doormeter van het leefnet is 40cm. en min. lengte van het leefnet is 2 meter.

Art. 6         Er zijn 45 vaste visplaatsen genummerd rond de visput. Voor de koppelwedstrijden kunnen er 90 vissers deelnemen.

Art. 7         Elke deelnemer moet ten laatste een uur voor de wedstrijd ingeschreven zijn. De kantine is geopend vanaf 07.00 u.

Art. 8         Er wordt zuiver op het gewicht gevist. Bij het wegen telt alleen het resultaat van de wegers.

Art. 9         Men is verplicht te onthaken in een ruime emmer gevuld met water. De vis met schepnet in het leefnet zetten vooraleer men verder vist

Art.10        Criteriumwedstrijden / Clubkampioenschap zijn toegankelijk voor alle leden

1.    De criteriumwedstrijden zijn van 09.00u tot 12.00u en van 13.00u tot 16.00u.

2.    Voor de criteriumwedstrijden wordt 5,00 euro per visser ingelegd daar gaat 1€ naar het eindklassement de club legt per wedstrijd 75,00 euro bij waarvan 25 €voor dagprijs en 50€ voor het eind klassement. Eén op twee heeft prijs. Op het einde van het seizoen worden bij criteriumwedstrijden geen geldprijzen meer gegeven. Er wordt in 5 sectoren gevist met puntensysteem. Het aantal vissers wordt zo evenredig mogelijk verdeeld per sector. Het is mogelijk dat in sommige sectoren 8 vissers zitten en in een aantal andere 9 vissers. De vissers welke reglementair deelnemen aan de wedstrijden kunnen maximum 8 punten krijgen.

3.    De eerste in de sector krijgt 1 punt, de tweede 2 punten enz....Bij hetzelfde gewicht worden gelijke punten gegeven. Bij gelijke punten verspringt de volgende plaats 1 punt. Wanneer in een sector geen enkele vis wordt gevangen krijgen de deelnemers het maximum van het aantal deelnemers in die sector.(max.8 pt.) De visser met het minste gewicht in zijn sector, krijgt automatisch het maximum van het aantal vissers in die sector .(max.8 pt.) Bij afwezigheid van een deelnemer aan het criterium krijgt hij een maximum score van 10 punten.

4.    Wie op voorhand betaald heeft en ‘s morgens niet aanwezig is moet minstens de helft van de wedstrijd mee gevist hebben om in aanmerking te komen voor het klassement

5.    Het nummer dat men ‘s morgens trekt is de plaats waar men vist. Bij vergissing van plaats worden het maximum van de punten aangerekend.

6.    Lottrekking en weging: De nummers zijn per sector van een kleur voorzien.De trekking van de visplaatsen voor de criteriumwedstrijden wordt gedaan door 2 vissers, deze worden op de dag zelf getrokken door één bestuurslid. Voor de weegcontroles worden er steeds minimum 6 leden door lottrekking aangeduid. De aangeduide wegers welke niet mee gaan wegen of geen vervanger aanduiden betalen een boete van 2,50 euro in de kas.

7.    Bij het wegen telt alleen het resultaat van de wegers.

8.    Het eindklassement van het criterium zal opgemaakt worden na de laatste criteriumwedstrijd (dit seizoen zijn er 12 criteriumwedstrijden) en gaat over de 8 beste wedstrijden per deelnemer.

9.    Er is een beker voorzien voor het hoogste daggewicht gevangen op een criteriumwedstrijd. De eerste visser die op een criteriumwedstrijd een graskarper of een zeelt(lauw) vangt ontvangt 25,00 euro

10.  De vissers moeten minstens 8 bordwedstrijden meevissen om in aanmerking te komen voor het eindklassement

11.  Sancties: Bij gebruik van verboden produkten: word men onmiddellijk uit de wedstrijd gezet

                                   1’maal overtreden van reglement : wordt het gevangen gewicht gehalveerd

                                   2’maal overtreden van reglement : wordt men uit de wedstrijd gezet

                                   3’maal overtreden van reglement : geschorst voor de rest van het seizoen

Art.11        Voor de over -en weer wedstrijden legt de club per wedstrijd 37,50 euro uit voor de eerste vijf van de Sardinnekes. 12,50 –    10,00 – 7,50 – 5,00 – en 2,50 euro. Het prijzengeld zal enkel uitbetaald worden wanneer men aanwezig is tijdens de     uitreiking. (Voorafgaande geldige verontschuldigingen zijn toegestaan)

Art.12        Bij het begin, de pauze en na het eindsignaal moeten de lijnen uit het water zijn.

Art.13        Het is verboden tijdens of na de wedstrijd vis over te zetten van het ene net naar een andere.

Art.14        Er kunnen onderlinge wedstrijden gehouden worden, mits de toelating van het bestuur. (Moet op de vergadering voorgelegd worden). Buiten de officiële wedstrijden zijn geen leefnetten toegestaan.

Art.15        Snoeken: dagen waarop men kan snoeken worden elk jaar na het visseizoen tijdens de algemene vergadering bekend gemaakt

Art.16 Pickeren en feederen is NIET toegestaan.

Art.17 Het is verboden om vrij te vissen op de dag van een wedstrijd (ook op donderdag tijdens de avondwedstrijden )

 

 

 

Het bestuur zal elk jaar tijdens de algemene vergadering bekend maken wanneer er mag gevist worden op snoek.

     Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.

                     Het bestuur kan het reglement steeds herroepen en wijzigen